תקנון

 1. האתר mhts.co.il הינו חנות וירטואלית אשר הוקמה ומתופעלת ע"י "אם.אייץ סחר" ראובן לרר 14 נס ציונה 7404818
   

 2. השימוש באתר מוצע לגולשים כאשר הוא מותנה בקבלת כל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון זה. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצד הגולשים לכל התנאים בתקנון זה 
   

 3. האתר עלול להכיל קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים אשר אינם מתופעלים ע"י "אם.אייץ סחר" וזו אינה נושאת באחריות על התכנים באתרים אלו ואין בהכללת קישורים אלו משום אישור ו/או הסכמה למידע המופיע באתרים אלו
   

 4. האתר mhts.co.il מציע לגולשיו מוצרים אשר נמכרים על ידי "אם.אייץ סחר" ממלאי החברה
   

 5. האתר mhts.co.il מציע לגולשיו מבצעים מעת לעת בין אם באתר ובין אם דרך קופונים, על הגולש לוודא את תנאי המבצע ותוקפו. בכל מקרה לא יחולו כפל מבצעים ואין "אם.אייץ סחר" מחוייבת לספק לגולש את המוצר במבצע אם זה אינו בתוקף ו/או אינו עומד בתנאים ו/או אינו במלאי. 
   

 6. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת.
   

 7. אישור פעולת הרכישה על ידי "אם.אייץ סחר" יתבצע רק לאחר קבלת אישור של חברת האשראי אשר הנפיקה את הכרטיס בו מבקש הרוכש לעשות שימוש לביצוע רכישה. והיה ולא התקבל אישור של חברת האשראי במועד לא יהיה תוקף לפעולת הרכישה
   

 8. כחלק מפעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה. "אם.אייץ סחר" מתחייבת לא לסחור או להעביר פרטים אלו לצד שלישי לצרכים מסחריים
   

 9. אין "אם.אייץ סחר" מתחייבת להימצאות פריט זה או אחר במפורסת באתר במלאי החברה במידה ומוצר הנרכש אינו נמצא במלאי החברה "אם.אייץ סחר" תשיב לרוכש את סכום הרכישה במלואו במקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד "אם.אייץ סחר" בעניין זה.
   

 10. "אם.אייץ סחר" רשאית לבטל כל עסקה על פי שיקול דעתה בלבד. במקרה זה תשיב החברה לרוכש את מלוא סכום העסקה. לרוכש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד "אם.אייץ סחר" בקרה זה.
   

 11. "אם.אייץ סחר" עושה שימוש בשירותים של חברות חיצוניות לצורך אספקת המוצר ללקוח על כן מועדי אספקת המוצר המוצגים באתר הם משוערים בלבד ואין "אם.אייץ סחר" מחוייבת לפצות את הלקוח במידה ולא עמדה במועדי אספקה אלו
   

 12. חובת הלקוח לספק פרטים מדוייקים למשלוח דואר במעמד הקנייה הכוללים כתובת מדוייקת, שם מדויק , מיקוד, ת.ד, עיר, מספר טלפון ופלאפון.
   

 13. במקרה והמוצר לא הגיע ללקוח עקב אספקת פרטים לא מדוייקים ישא הלקוח בעלות משלוח חוזר 
   

 14. במקרה בו המוצר אבד או הגיע ללקוח כאשר הוא פגום או במקרה והוא אינו תואם את המוצר המופיע האתר "אם.אייץ סחר" תזכה את הלקוח באופן מלא או תספק ללקוח את המוצר בשנית בהתאם לשיקולה.
   

 15. בהזמנת מוצר דרך האתר "אם.אייץ סחר" תספק חשבונית דיגיטאלית למייל אותו סיפק הלקוח בעת ביצוע החיוב.
   

 16. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתוך 60 ימים מיום ביצוע העסקה ולא פחות מ 14 ימים מקבלת המוצר, המאוחר מביניהם. במקרה זה חובת החזרת המוצר למחסני "אם.אייץ סחר" הינה על הלקוח. במידה והלקוח החזיר מוצר שסופק תקין ומתאים למוצר אותו ביקש הלקוח לרכוש דמי המשלוח אותם שילם הלקוח לא יוחזרו. לא ניתן לבטל עסקה במידה והרוכש פתח את אריזת המוצר המקורית כך שלא ניתן לארזו שוב כחדש ו/או נעשה שימוש במוצר ו/או המוצר אינו שלם ו/או במקרה של פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.   
   

 17. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר mhts.co.il הנם חדשים באריזותיהם המקוריות
   

 18. "אם.אייץ סחר" רשאית לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו בכל עת. כל עסקת רכישה תהיה כפופה להוראות התקנון אשר היה בתוקף ופורסם באתר mhts.co.il בעת הרכישה.
   

 19. רכישה ושימוש במוצרים הנמכרים באתר mhts.co.il מותרים לגילאי 18 ומעלה או בליווי מבוגר  ובאחריות הרוכש בלבד. בשום מקרה לא תחול על "אם.אייץ סחר" ו/או מי מטעמה אחריות בגין נזק כלשהו ישיר ו/ או עקיף הנובע משימוש במוצרים הנמכרים באתר mhts.co.il 
   

 20. "אם.אייץ סחר" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר דרכו עובד אתר mhts.co.il  יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים העלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן גלישה באתר mhts.co.il
   

 21. הפרטים האישיים הנמסרים בעת רכישה יישמרו במאגרי המידע של  "אם.אייץ סחר"
   

 22. העברת פרטי הגולשים לצד שלישי ע"י "אם.אייץ סחר" תתבצע רק במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה לה לעשות כך
   

 23. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת "אם.אייץ סחר" מראש ובכתב